Logo
 
Company
SUSARA
VENTILACIJA
ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE
KOMORA ZA PARENJE DRVETA
FUNKCIONALNA SHEMA
ISPM 15 FAO
Our systems
Press release
Contact us
 
PREDUZEĆA

 

Svake godine u industrijskim sušarama u Evropi osuši se više od 80 miliona m³ drveta. Proces sušenja drveta jedna je od neophodnih gradacija u lancu proizvodnje drveta. Preko procesa sušenja drvo dobija novu vrednost. Među prvim karakteristikama drveta je brzo upijanje vlage. Sušenje drveta se svodi na dva fizička faktora: na pronicanje vode preko vlakana drveta i na parenje drveta. Za vreme tog procesa drvo je izloženo mnogim rizicima koji mogu ugroziti integritet i kvalitet drvene građe.
VERMA INDUSTRIA je zbog dubokog poznavanja procesa proizvodnje drveta i velikog 30-godišnjeg iskustva svog tima, u stanju da zadovolji svakog kupca u svim njegovim zahtevima.

  
Brižljivo postupajte sa svojim drvetom
 

 

Tehnički specijalizovan tim u stanju je da projektuje komore za sušenje drvene građe s kapacitetom od najmanje 20 m³ do najviše 150/200 m³, a ako je potrebno može i da personalizuje proizvod po želji klijenta. Garantujemo brze i tačne isporuke.