Logo
 
Company
SUSARA
VENTILACIJA
ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE
KOMORA ZA PARENJE DRVETA
FUNKCIONALNA SHEMA
ISPM 15 FAO
Our systems
Press release
Contact us
 
KOMORA ZA PARENJE DRVETA

     

Do parenja drveta se dolazi pomoću isparavanja kojim se menja prirodna boja drveta. Parenje drveta se može dobiti na razne načine: direktno preko cevi koje se uvode u unutrašnjost komore za parenje drveta ili indirektno, to jest pomoću pare koja se proizvodi vodom ili dijatermičkim uljem, koje se nalazi u za to odredjenim posudama u podnožju parionice.

 
strojevi za obradu drveta
     
mašine za drvo