Logo
 
Poduzeće
Postrojenja za su¹enje
Ventilacija
Elektronsko upravljanje
Postrojenja za isparivanje
Funkcionalna shema
ISPM 15 FAO
Our systems
Press release
Contact us
 
Postrojenja za isparivanje drva

     

Cilj isparavanja drva je da se putem pare mijenja prirodna boja drveta. Isparavanje se vrši na dva načina: direktno putem cijevi koje se nalaze unutar stanice ili indirektno koristeći paru proizvedenu od vode ili dijatermičkog ulja (koje izmjenjuje toplinu) koje se nalaze u određenim posudama u podnožju isparivača.

 
isparavanje drva
     
isparavanja drva