Logo
 
Poduzeće
Postrojenja za su¹enje
Ventilacija
Elektronsko upravljanje
Postrojenja za isparivanje
Funkcionalna shema
ISPM 15 FAO
Our systems
Press release
Contact us
 
Strojevi za drvo: Elektronsko upravljanje

     

Električna komandna ploča koja posjeduje svu potrebnu toplinsku zaštitu obuhvaća svu sigurnosnu električnu aparaturu i pogon motorizacije postrojenja. Električna aparatura omogućava potpuno automatski pregled ciklusa sušenja. Faze sušenja su sljedeće:

1. Predgrijavanje, 2. Centralno grijanje, 3. sušenje drva, 4. Klimatizacija, 5. Hlađenje.

 
strojevi za drvo
 
rabljeni strojevi za drvo